enzh-CNms

(DS-010-2:2013) 

Tempoh Pengajian : 12 Bulan (1 Tahun)

Pengenalan Kursus


Pelajar diberi latihan mengenai undang-undang keselamatan; prosedur penguatkuasaan; prosedur keselamatan pekerjaan; prosedur perlindungan kebakaran; prosedur tindak balas kecemasan; pemeriksaan sistem keselamatan elektronik; bantuan pertolongan asas; prosedur keselamatan dan penulisan laporan.

Syarat Kemasukan


 1.  Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or PMR/PT3
 2.  Berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan ke-atas
 3.  Boleh membaca, menulis dan mengira

Peluang Pekerjaan


 1. Sektor Kerajaan

 • Polis
 • Askar/Tentera
 • Imigresen
 • Jabatan Kastam
 • MACC
 • DOSH
 • EPF

2. Sektor Swasta

 • Corporate compliance
 • Security & safety departments
#SHAPING25: Beyond Education
Explore the wide range of study areas at North Borneo University College
Register Now!