enzh-CNms

(BC-060-3:2013)


Pengenalan kursus

Kursus yang ditawarkan ialah Geomatik dan Ukur Tanah Tahap 3. Kursus ini fokus dalam menyediakan Tenaga mahir dalam industri Ukur Tanah. Ia dapat memenuhi permintaan tinggi Tenaga Mahir Ukur Tanah dalam sektor kerja- kerja pembinaan sepeti Pan Borneo dan SCORE projek, industri Perladangan, hidrografi, Utiliti bawah Tanah.   
 

Syarat Kemasukan


Belia-belia yang ingin mengikuti program geomatik dan ukur tanah Tahap 3 hendaklah lulus SPM lulus sahaja serta Minat yang mendalam di mana perlu menjalani latihan selama 18 bulan.  


Laluan Kerjaya


Belia-Belia yang tamat latihan dengan jayanya boleh menjawat jawatan selaku Pembantu Teknik Ukur di firma ukur, Syarikat Perladangan, Pembinaan, Hidrografi, Utiliti dan Komunikasi, JuruOperasi Drone/Uav serta Pemproses Data Ukur dan Geospatial di Badan Korporat dan Swasta. Kursus ini diperakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, JPA di mana graduan layak menjawat Jawatan Awam di pejabat Agensi Kerajaan. Belia boleh dan jika berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Diploma dan seterusnya ke Sarjana Muda Geomatik & Ukur Tanah.

#SHAPING25: Beyond Education
Explore the wide range of study areas at North Borneo University College
Register Now!